Doorzie ‘het drama op de werkplek’ (4)

De werkplek is een drama, een theaterstuk. Iedereen heeft een rol, het voelt persoonlijk en het is over het algemeen een hoop ‘gedoe’. En dat is ook de bedoeling. Op praktisch niveau moet er veel gebeuren, er zijn doelen en risico’s, mensen willen van alles en doen hun best dat te realiseren, de een zet de schouders eronder, de ander klaagt over de situatie zoals die is. Een ideale omgeving voor ego om vol in de drivers seat te gaan zitten, controle te houden en te sturen. Andere ego’s duiken juist weg, zijn voorzichtig en mijden risico’s. Elk ego ontwikkelt eigen strategieën om het theaterstuk te overleven, veilig te blijven en succesvol te zijn. Ego wil uiteindelijk van het gedoe af, omdat het vermoeiend is en er geen eind aankomt.  

De wet van behoud van gedoe 

Het ego is een set van overtuigingen, waarden en emoties, een psychologisch construct, een denk-voel gewoonte die het op zich heeft genomen gelukkig en succesvol te worden. Het is een neerslag van oude ervaringen dat een wereldbeeld heeft gevormd. Het is een langzaam lerend ‘automaatje’. Het is de kaart van de werkelijkheid waarmee je door het leven kunt manoeuvreren van a naar b. De kaart is echter altijd een benadering van de werkelijkheid. Het klopt nooit precies. We bereiken nooit precies wat we willen bereiken. Het streven van ego is daarmee eindeloos. Het goede nieuws is dat er een alternatief is.   

De oplossing: Het alternatief voor ego-bewustzijn 

Het alternatief is dat je een ander standpunt inneemt ten opzichte van het gedoe. Dat je de rol van ego gaat zien in het drama op de werkplek. Elk persoon heeft een ego en het drama bestaat voornamelijk uit interacties tussen ego’s. En dat zorgt voor gedoe. 

Het alternatief is dat we gaan zien wat er altijd al is geweest en wat we over het hoofd zien: datgene wat alles gewaar is. Als je dat gaat zien, zorgt dat meteen voor een ander standpunt ten opzichte van het gedoe. Het ‘gedoe’ heeft ook een spirituele functie. Het geeft ons de gelegenheid het ego-bewustzijn te overstijgen en te gaan zien wat onze eigenlijke essentie is. Jij speelt de hoofdrol in je eigen theaterstuk EN neemt tegelijkertijd waar wat er gebeurt, hoe jij, als hoofdrolspeler, erop reageert en welke gedachten en emoties een rol spelen. Je bent zelfs gewaar van dit gewaarzijn. Dat is altijd al zo geweest. Het is alleen over het hoofd gezien. We zijn ons er niet van bewust. Niks nieuws dus!  

Bekijk het eens zo 

Jij speelt de hoofdrol in een film en bent tegelijkertijd degene die naar de film kijkt; je neemt waar wat er gebeurt en wat er in de hoofdrolspeler omgaat. Je staat als het ware ‘boven’ het verhaal en boven de ervaring van het verhaal. Deze ‘waarnemer’ wordt niet echt gepakt door de film, omdat hij weet dat het maar een film is, maar is ook niet echt onverschillig. Soms raakt ook de waarnemer in het verhaal verstrikt en plotseling lijkt alles echt en persoonlijk. Zo ervaar je leuke en minder leuke dingen. 

Je weet dat ego’s lijden omdat ze onpersoonlijke gebeurtenissen persoonlijk maken. Dan gaat het plotseling om ‘ik’ en om ‘mij’. Je wordt in de film gezogen en het wordt een persoonlijk, soms dramatisch, verhaal.  Die persoon is echter nergens te vinden. Probeer maar! Zoek die persoon in jezelf. Je ziet dat de hoofdrolspelers in de film allemaal hun eigen automaatje hebben, met unieke eigenschappen, met een unieke conditionering. Elk van de hoofdrolspelers wil iets, heeft dingen nodig en probeert dat te krijgen. Elk van de hoofdrolspelers wil andere dingen ontwijken, negeren of bestrijden. Dit is de basis van het theaterstuk.  

Tegelijkertijd zie je dat alle gebeurtenissen onpersoonlijk zijn, dat het eigenlijk een misvatting is. De film is een spel tussen persona’s. De film is niet echt persoonlijk. Je weet het en je kunt er tegelijkertijd zowel van genieten als het tafereel verafschuwen. Het is de creatie die leven mogelijk maakt.  

Precies ertussenin 

Dit punt tussen helemaal opgaan in de film (denken dat je de hoofdpersoon bent) en afhaken (de film afwijzen als zijnde onzin) is de plek waar je aanwezig bent en contact maakt met alles wat zich in het theaterstuk voordoet. Dit is het punt van wijsheid en liefde. Je sluit niks en niemand uit en je haakt niet af. Je bent in staat te handelen vanuit een open mind, een open hart en een open wil. Het geeft je de vrijheid het leven volledig aan te gaan en het in alle geuren, kleuren en smaken te ervaren. Ook geeft het je de mogelijkheid volledig tot expressie te komen en vanuit je hart te doen wat bij jou past en te doen wat nodig is. Je vertrouwt erop dat als je het juiste doet en op de juiste manier bent, datgene gebeurt wat moet gebeuren. Je bent niet meer beperkt door je persoonlijke verleden, persoonlijke waarden en overtuigingen en kunt voor het hoogst haalbare potentieel gaan in elke situatie.  

Het ego kan bezig zijn met waar het voor bedoeld is 

Het ego hoeft zich niet meer bezig te houden met de eigen kwetsbaarheid. Het hoeft niet meer verdedigd of beschermd te worden. Het hoeft zichzelf niet meer te bewijzen of zich anders voor te doen, omdat het zo belangrijk is goed over te komen. Het hoeft zich niet meer af te vragen hoe het meer innerlijke rust krijgt of hoe het gelukkig wordt. Dit zijn namelijk al eigenschappen die je hebt als je vanuit het tussenstation werkt en leeft. Het ego kan zich bezighouden met het realiseren/manifesteren van dat wat de bedoeling is, plannen maken en uitvoeren. Je doet gewoon je best en wat eruit komt, komt eruit.  

Zelfliefde 

Dit kan bereikt worden via de weg van Zelfliefde. Als je precies samen kunt vallen met jezelf op geen enkele manier afwijst, ontspant het ego. De noodzaak om iets te veranderen of overeind te houden valt weg en daarmee verandert alles! Je kunt vanuit het tussenpunt acteren, omdat je het gedoe laat zijn voor wat het is. Het theaterstuk houdt niet op. Je hebt wel veel meer invloed op jouw rol, omdat je niet meer gevangen zit in je eigen conditionering. Je bent geen automaatje, maar een veel ruimer bewustzijn! 

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op via info@verticaleontwikkeling.nu

Er zijn diverse mogelijkheden op het gebied van training, coaching of in company begeleiding.

Lees meer over Verticale Ontwikkeling