Verticale Ontwikkeling

Juist in deze tijd zijn mensen, organisaties en maatschappijen op zoek naar een fundamenteel andere manier van leven en werken, gebaseerd op inclusiviteit, maatschappelijk toegevoegde waarde en integriteit. Verticale Ontwikkeling is voor mensen die voelen dat er iets wezenlijks moet veranderen. In henzelf, in hun organisatie en/of in de maatschappij waarin ze leven. Als dat voor jou ook geldt, lees dan vooral verder!

Verticale Ontwikkeling gaat over de belangrijkste leiderschapsreis van deze tijd: het ego voorbij

Waarom Verticale Ontwikkeling

A. Voor jou, als mens en professional

Komt dit je bekend voor?

 • Ik wil mijn leiderschap significant verdiepen en bewuster worden van wat er daadwerkelijk afspeelt in het ’theater van de werkplek’. 
 • Ik zou meer op mijn intuïtie willen varen en los willen komen van de belemmeringen van mijn conditionering. Ik wil ervaren hoe het is met situaties te dealen, zonder geconditioneerd te zijn door het verleden, met een ego dat meewerkt in plaats van tegen. Ik wil leiden vanuit het hart.
 • Ik reageer soms overdreven op situaties. Ik heb mezelf dan niet echt in de hand. Het is een automatisme dat ik niet kan doorbreken. 
 • Ik heb het gevoel dat ik niet trouw ben aan mezelf. Ik voel met niet echt bezield.
 • Ik heb moeite met relaties en echt contact maken.
 • Ik wil wijsheid en mededogen combineren in mijn aanpak.
 • Ik wil de kracht, die verscholen ligt in mijn onbewuste ego, willen vrijmaken en in willen zetten voor wat me werkelijk inspireert.
 • Ik wil vanuit innerlijke rust op koers blijven in hectische omstandigheden en daarbij niet belemmerd worden door de eigen emoties.
 • Ik wil blijven doen wat nodig is, in alle omstandigheden, en wil de mensen om mij heen mee kunnen nemen in het gemeenschappelijke doel.

Identificatie met je conditionering is de belangrijkste oorzaak

We zijn allemaal geconditioneerd door onze opvoeding en de dingen die we hebben meegemaakt. Conditionering bestaat vooral uit overtuigingen over jezelf en over je omgeving. Zo is het, zo moet het zijn, zo mag het absoluut niet zijn, zo ben ik, zo wil ik zijn en zo wil ik absoluut niet zijn. Doordat we hierin geloven en het over onszelf gaat ontstaat ego. Een gevoel van ‘ik’ dat wordt verdedigd, alsof ‘ik’ ervan afhangt. Het ego runt de show, vaak zonder dat je het in de gaten hebt.

Ego uit de drivers seat

Dit is zo diepgeworteld dat het niet voor de hand ligt om deze uitdaging aan te gaan en het ego uit de drivers seat te halen. Toch is dit mogelijk, als je durft te kiezen voor de weg dit niet voor de hand ligt. Als je gaat leven vanuit de plek achter het ego, het ruimere bewustzijn, ga je de wereld anders ervaren. Je kunt dealen met je omgeving zoals die is: onvoorspelbaar, vol mee- en tegenvallers. De kwaliteit van je aandacht zal enorm verbeteren. Je bent bereid alles aan te gaan en gaat niks meer uit de weg. Je staat voor universele waarden als inlcusiviteit, mededogen, wijsheid en wil. Je straalt daardoor een compleet andere energie uit, en je omgeving merkt dat.

B. Voor je organisatie

De effecten van het ego op de werkplek worden steeds duidelijker. Leidinggevenden zijn veel te veel tijd kwijt met het ‘managen van ego-dingetjes’, bedrijven hebben moeite met het formuleren van hun maatschappelijke toegevoegde waarde, professionals komen steeds meer onder druk, waardoor hun ego (het is tenslotte een overlevingsmechanisme) een steeds grotere rol gaat spelen. Organisaties worden steeds afhankelijker van deze professionals en dus steeds kwetsbaarder als het ‘theaterstuk der onbewuste ego’s’ niet wordt doorzien en opgelost.  

Verticale Ontwikkeling helpt leidinggevenden en professionals enorm als ze de soms taaie mechanismes die het ego overeind houden te leren kennen en te overstijgen. Dan ga je anders handelen. Een paar voorbeelden:

 • Je blijft anderen als mensen zien;
 • Je kunt direct en zuiver waarnemen zonder aannames en oordelen;
 • Je eigen emoties mogen er zijn zonder dat je je handelen erdoor laat leiden
 • Je blijft volledig in contact en bent in staat om te zeggen wat gezegd moet worden.
 • Je blijft luisteren naar wat er gaande is en naar wat er nodig is
 • Je houdt ook andere volledig verantwoordelijk voor het eigen handelen, het eigen denken en de eigen emoties. 

C. Voor de maatschappij

Om een wezenlijk ander paradigma te kunnen realiseren is het eerst nodig dat we onze huidige conditionering echt doorzien. Dat is de enige manier om onze reflex zo snel mogelijk naar het oude, het normale terug te gaan te kunnen weerstaan. Vooral voor de beleidsmakers en de beslissers bij overheden en bedrijven die onze toekomst bepalen is dit essentieel. Maar ook voor de mensen die het verder vormgeven en uitvoeren is Verticale Ontwikkeling belangrijk om de beslissers te kunnen volgen. Training en scholing is niet genoeg. Het gaat om een fundamenteel onderzoek naar de diepste overtuigingen. Dat onderzoek leidt tot Verticale Ontwikkeling, omdat het onderzoek alleen mogelijk is vanuit een andere plek dan je geconditioneerde bewustzijn.

Nieuwe vermogens

Verticale Ontwikkeling geeft toegang tot nieuwe vermogens die we nu nodig hebben om succesvol en gelukkig de toekomst in te kunnen. Deze ongekende vermogens uiten zich als we kunnen leven vanuit een paradigma zonder angst, zonder belemmeringen uit het verleden, los van conditionering, vrij om dàt te doen wat je missie van je vraagt, zonder oordelen die deuren sluiten, met maximale inclusiviteit, vanuit liefde voor wat je doet, met wie je het doet, voor wie je het doet, dankzij wie je het doet en het ooit zult doen. Voor alles en iedereen dus. Vanuit het besef dat we allemaal verbonden zijn. Met elkaar en met onze omstandigheden. Alles heeft invloed op alles. Als je dit in elk moment kunt zien, leef je vanuit het ruimere bewustzijn. 

Leven en werken vanuit het ruimere bewustzijn leidt tot duurzamer functioneren op alle gebieden. Onze omgeving verandert steeds sneller en lijkt daardoor steeds complexer en onvoorspelbaarder te worden. Alleen met het ego-denken redden we het niet meer. De intuïtie en de wijsheid van het ruimer bewustzijn helpen ons om onze weg te vinden en te kunnen doen wat nodig is.

Meer informatie

Het zou goed kunnen dat dit je aanspreekt en dat je er meer van wil weten. De snelste weg is om contact op te nemen. In een eerste gesprek kunnen we onderzoeken of dit echt iets voor je is. In een tweede, wat langer intakegesprek kun je de aanpak ervaren en voel je wat Verticale Ontwikkeling je kan brengen. 

Training?

Coaching?

Boek?

Boek Tijd voor Verticale Ontwikkeling
Hèt boek over Verticale Ontwikkeling, Klik op de foto voor de beschrijving en eventueel bestellen

Webinar

Schrijf je hieronder in voor één van de eerstvolgende online kennismakingsworkshops. Je kunt er gratis bij zijn om daadwerkelijk te ervaren waar Verticale Ontwikkeling over gaat!