Coaching

Coaching is een zeer effectieve methode een specifiek, persoonlijk thema te onderzoeken en op te lossen. Er zijn vele vormen van coaching. Het verdient aandacht om de juiste coach en de juiste aanpak te selecteren.

Aanpak

‘Normale’ coachvragen vinden hun oorsprong in de identificatie met ego.

De aanpak van verticale coaching is dan ook gericht op het loslaten van deze exclusieve identificatie. Het gaat dus minder om de inhoud van het verhaal, maar veel meer over de manier waarop het verhaal je gevangenhoudt in je gewoontes uit het verleden. Het doorzien van dit mechanisme en de manier waarop het tot stand is gekomen, gecombineerd met het volledig doorvoelen van de emotie die eronder ligt, is voldoende om de, soms ook onbewuste verhalen, inhoudelijk niet meer voor 100% te geloven. Het wordt dan ook mogelijk andere gedragskeuzes te maken. Dit wordt versterkt doordat je leert afstemmen op een wezenlijk andere bron die elke mens in zich heeft: het ruimere bewustzijn. Dit is het gebied waar je wijsheid, intuïtie en mededogen huist. Het resultaat van een deze vorm van coaching uit zich in een volwassen en stabiele houding ten opzichte van de uitdagingen waar je voor staat.

Dit traject duurt typisch 6 à 7 bijeenkomsten van 1,5 uur (inclusief intake) die om de drie weken worden ingepland. Tussen de sessies ben je bezig met het toepassen van het geleerde en met 2 x 10 minuten per dag te mediteren. 

We starten met een intakegesprek waarin wordt getoetst of deze vorm van coaching iets voor jou is. Tevens concretiseren we je coachvraag en leer je de coach kennen. Van hieruit kunnen beide partijen zich al dan niet committeren aan het traject. Mocht het niet tot een traject komen dan is het intakegesprek op onze kosten.

 

 

Locatie:

De coaching vindt normaalgesproken plaats in Roosendaal of Rotterdam. Coaching op een andere plaats is bespreekbaar. Ook hebben we uitstekende ervaringen met online-coaching. 

Investering: 

Indicatie: ca 2.000 euro afhankelijk van het aantal gesprekken en het gebruik van metingen (bijvoorbeeld ODC-meting). 

We kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Neem dan contact op. Dan maken we een telefonisch een afspraak om kennis te maken en je vragen te beantwoorden. Op basis daarvan kun je beslissen over verdere stappen.

Geinteresseerd?

Neem dan contact op met ons via info@verticaleontwikkeling.nl.