Wie zijn wij?

Seline Huisman

Ik werk veel met vraagstukken rondom het vinden van balans, bezieling en het ontdekken en vertrouwen op intuïtie. Het is enorm vervullend om mensen te begeleiden om vanuit eigen wijsheid hun impact en draagvlag te versterken in hun ondernemerschap en/of leiderschap. En daarmee dienend zijn aan het grotere geheel. De wereld heeft wijze leiders nodig!
Intuïtie is onze meest wijze raadgever. Vanuit daar kun je het grote geheel zien en wat het eigen aandeel daarin is. Het helpt je te zien wat er werkelijk speelt, krachten van mensen te bundelen en slagvaardig te handelen.
Ik heb mijn werk als coach en trainer dan ook volledig toegespitst op Verticale Ontwikkeling, op het nieuwe leiderschap.
Ik startte mijn loopbaan binnen de financiële sector waar ik vooral werkte met zelfstandig ondernemers. Van deze ondernemers leerde ik hoe belangrijk het is om vanuit het hart koers te kiezen, op koers te en daarbij in verbinding te blijven met alle betrokkenen. De keuzes die ondernemers succesvol maakte waren niet gebaseerd op kennis uit boeken. Maar kwamen voort uit het hart, vanuit een innerlijk weten.
Naast analytisch en non-duale coach en groepstrainer werk ik ook als Mindfulness en yogadocent. Hieruit heb ik geleerd dat de weg naar succes via stilte loopt. In beginsel is verstilling iets waar mensen even aan moeten wennen. Maar achteraf zijn ze juist om deze nieuwe ontwikkelde vaardigheid het meest dankbaar. Toolbox
Analytische psychologie, non-duale coaching en therapie, Rationele Emotieve Therapie, mindfulness, oosterse filosofie, yoga, adem, visualisatie, emotionele intelligentie, hartcoherentie, ODC-assessment en de karakterstructuren.

Goof van Kalmthout

Mijn filosofie: Duurzame wijsheid is alleen mogelijk als mensen bereid zijn hun ego grondig te onderzoeken. Een ego in de bestuurdersstoel leidt niet tot optimale besluiten. Dat merken we elke dag. Ik vind het van belang dat professionals leren vanuit een ruimer bewustzijn te werken en te leven. Dan hebben ze toegang tot krachtige competenties, wijsheid en liefde die hier verborgen liggen en nu veel te weinig aan bod komen. Het zijn juist deze competenties die noodzakelijk zijn voor het leiderschap waar de toekomst om vraagt. Het mooie is dat door deze stap het ego juist functioneler wordt en verder ontwikkelt. Dát is Verticale Ontwikkeling. Verbinding, dienstbaarheid en warmte worden dan gecombineerd met doorpakken en doen wat nodig is voor de lange termijn. Het is mijn passie om professionals en organisaties hierbij te helpen. En je wordt er ook nog gelukkiger van.
Na mijn opleiding tot chemisch technoloog en  13 jaar in het bedrijfsleven actief te zijn geweest ben ik als zelfstandig ondernemer verdergegaan. Waarom mensen doen wat ze doen en laten wat ze laten heeft me altijd geboeid. Toen ik zelf serieus met zelfonderzoek begon en ook de angsten, frustraties, claims, verdriet onder ogen kon zien, die ik liever niet wilde zien, heeft alles wat ik doe op het gebied van training, coaching en begeleiding van professionals en organisaties zich enorm verdiept. Het gaat er niet meer om de strategieën of interventies die ik inzet te verbeteren. Het belangrijkste is om aanwezig te zijn vanuit een Ruimer Bewustzijn en te doen wat er gevraagd wordt, zonder daar met mijn ego tussen te zitten. Het is een houding die ik iedereen gun. Zowel voor zichzelf als voor zijn/haar omgeving.