Stap uit de klem van ego-bewustzijn, en krijg toegang tot de vermogens die je nu hard nodig hebt 
Maak kennis met het alternatief. Je hebt het al tot je beschikking!
Het is onze missie professionals en leiders hierin te begeleiden

Wat doen wij voor professionals en leiders?

Bewustzijnsoontwikkeling door training, coaching en in-company begeleiding.

Met Verticale Ontwikkeling leer je wezenlijk anders omgaan met complexe situaties in de ruimste zin. Dit zijn situaties waar alleen het denken onvoldoende handvatten geeft. Vaak gaan deze situaties gepaard met een hoge mate van onvoorspelbaarheid, emotionele lading, meerdere ‘spelers’ en onduidelijke relaties en verbanden. De normale planmatige aanpak werkt dan niet meer. Professionals en leiders hebben in deze tijd meer nodig dan dat. De Akademie voor Verticale Ontwikkeling stimuleert bewustzijnsontwikkeling door training, coaching en in-company begeleiding. Dit opent de weg naar andere vermogens en daardoor naar fundamenteel andere keuzes die beter passen bij de uitdagingen van nu;

We maken gebruik van bewezen methodes, benaderingen en processen die gericht zijn op het aanleren van de vaardigheden, mindsets en ‘manieren van zijn’ die in deze tijd van transformatie nodig zijn.

Lees over specifieke doelgroepen door op de de onderstaande knop te drukken

Bewuster Leiderschap

Dit is de fundatie en het startpunt voor Verticale Ontwikkeling. 

Een unieke ontdekkingsreis door de wereld van conditionering, ego en het Ruimere Bewustzijn. Zeer effectief door de combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coaching. Lees verder over Bewuster Leiderschap

Wat doen we voor organisaties?

We richten ons vooral op organisaties die Verticale Ontwikkeling een plaats willen geven in hun strategische ontwikkeling. We hebben een breed scala aan interventies die we afstemmen op de medewerkers en uw organisatiecultuur:

  • Teamontwikkeling, gericht op duurzame samenwerking.
  • Groepstrainingen, gericht op bewustwording, emotionele volwassenheid, innerlijke rust, empathie, integriteit, werken vanuit passie en innerlijke kracht, etc.
  • Leiderschapsreizen
  • Talentontwikkeling
  • Individuele coaching
  • Mentorenopleiding

 

Waar staan we voor?

Voor de toekomst

Wij zijn gericht op uw uitdagingen van deze tijd. Uitdagingen die niet meer vanuit ego-bewustzijn op te lossen zijn.

Persoonsgericht

Bewustzijnsontwikkeling vraagt om individuele focus omdat elke persoon een eigen weg hierin volgt.

Professioneel

Wij werken met alle professionals en zijn dat zelf ook. Mensen die het ruime bewust-zijn durven te integreren in het dagelijkse leven en werk. U zult versteld staan van het effect.

Balans

Door bewustzijnsontwikkeling ontstaat vanzelf meer balans tussen feminine en masculine kwaliteiten. Vervormingen en overdrijvingen verdwijnen. Er is geen voorkeur voor het één of het ander. Het gaat erom te doen wat nodig is in elke situatie.

Transformatie

Innerlijke rust

Je ontdekt dat dit er altijd is, ook in hectische omstandigheden. Je bent in staat vanuit dit gebied te werken en te leven. Stress is niet meer van jou. Het komt en het gaat

Volwassenheid

Doordat ego minder belangrijk wordt, neem je zaken minder persoonlijk. Dat stelt je in staat te doen wat nodig is. Negatieve emoties hebben minder invloed op je welzijn, zodat je op een volwassen manier omgaat met je uitdagingen

Aanwezigheid

Jouw aanwezigheid wordt daardoor als inspirerend ervaren door je omgeving. De kwaliteit van je aanwezigheid is dusdanig ontwikkeld dat mensen graag met je optrekken. Het is ook sneller duidelijk wanneer dat geen zin heeft.

Transformerend

 Je aanwezigheid wordt daardoor transformerend. Ook dit is niet iets wat je doet, maar wat je bent. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste kwaliteit die nodig is in de toekomst. Continue transformatie vanuit Liefde en Wijsheid

Onze relaties