Strategische voordelen van Verticale Ontwikkeling

voor organisatie en professional

De trends die al lang zichtbaar zijn in organisaties worden continu versterkt door de huidige omstandigheden.

Het lijkt alsof de omstandigheden dingen van ons vragen die nieuw zijn. Dat is volgens mij helemaal niet het geval. We worden steeds duidelijker en dwingender uitgenodigd de ontwikkel-stappen te zetten die we tot nu toe hardnekkig achterwege hebben gelaten. Hieronder staan 5 essentiële menselijke kwaliteiten waartoe we worden uitgenodigd en die zich bij succesvolle organisaties en succesvolle professionals zullen manifesteren in de toekomst. Verticale Ontwikkeling helpt en versnelt:

  1. Werken vanuit innerlijke rust in plaats van vanuit (chronische) stressreacties. Stressreductie is al tientallen jaren een hot item. Het wordt steeds duidelijker dat chronische stress veel problemen veroorzaakt. En toch worden de cijfers alleen maar slechter… Vanuit het ego-bewustzijn wordt innerlijke rust nooit ‘bereikt’. De innerlijke rust, die er altijd is, wordt dan niet opgemerkt. Deze kwaliteit heeft een positief effect op de concentratie, focus en leidt tot minder vermoeidheid en minder kans op burn-out. Ook heeft het enorme invloed op het volgende punt:
  2. Emotionele volwassenheid in plaats van anderen verantwoordelijk stellen voor eigen emoties. Wanneer we boos, teleurgesteld of bang zijn, stellen we anderen daarvoor verantwoordelijk. Dat is dan meteen de rechtvaardiging voor improductief of zelfs destructief gedrag. Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen emoties is de sleutel. Deze kwaliteit leidt tot minder weerstand, het vermogen conflicten echt op te lossen en tot volwassen overleg. Teamwork is in hoge mate afhankelijk van de emotionele volwassenheid van de leden.
  3. Goed worden in loslaten van (oude) conditioneringen in plaats van op hetzelfde pedaaltje blijven trappen. Vroeger konden we met 1 wereldbeeld drie levens door. Nu is het andersom. Blijven hangen in oude gewoontes en gedachtegangen kan echt niet meer in deze snel veranderende wereld. Afstand nemen van conditioneringen is essentieel geworden voor elke professional.Deze kwaliteit leidt tot wendbaarheid, sneller leren en een hogere sensitiviteit voor ontwikkelingen in de markt.
  4. Gaan voor het lange termijn algemeen belang vanuit wijsheid en mededogen (liefde) in plaats van gaan voor het individuele- of groepsbelang. We vinden het nog steeds (te) normaal dat mensen voor het eigenbelang gaan. Dit leidt automatisch tot een wedstrijd met winnaars en verliezers. Winnaars die zich beter en slimmer gaan voelen dan de verliezers. Verliezers die wachten op hun kans de stand gelijk te trekken… Mensen die teveel met zichzelf bezig zijn hebben te weinig oog voor wat er mogelijk is voor het grote geheel. Deze kwaliteit leidt tot minder strijd en sub-optimalisatie, inclusiviteit, een veel zuiverdere prioriteitsstelling en effectievere samenwerking op alle niveaus. De definitie van ‘wij’ wordt steeds ruimer.
  5. Omgaan met en genieten van de grilligheid van het leven in plaats van altijd en overal in control moeten zijn. We worden steeds meer geconfronteerd met complexe zaken die we niet helemaal of zelfs helemaal niet kunnen overzien, met tegenslagen, meevallers en allerlei ’toevalligheden’. We worden eigenlijk geconfronteerd met het feit dat we nauwelijks in control zijn. Het is van belang om goed om te kunnen gaan met deze onzekerheid. Het is niet anders… Op het moment dat dit wordt doorzien, ontstaat vertrouwen, ontspanning en ruimte om het leven echt aan te gaan. Deze kwaliteit leidt tot meer genieten, ontspanning en maakt ook het werk een avontuur. 

Deze menselijke kwaliteiten komen alleen naar voren door het ego enigszins te overstijgen. Dan zullen we om kunnen gaan met de huidige omstandigheden en de nog grotere uitdagingen van de toekomst. Dit geeft je een lange termijn strategisch voordeel! Als organisatie, als leider en als professional.

Dit is geen theoretisch overzicht maar gebaseerd op ervaringen van echte mensen in uitdagende functies die gezien hebben hoe hun eigen conditionering hen in de weg kan zitten. Kiezen voor Verticale Ontwikkeling is van strategische belang.