Een essentiële kwaliteit van Nieuw Leiderschap

De problemen die we in het dagelijkse leven tegenkomen zitten vol tegenstrijdigheden, tegenstellingen, verwarrende informatie, standpunten die allemaal waar of niet waar kunnen zijn. Het is nog nauwelijks mogelijk een standpunt in te nemen dat lang standhoudt. We worden niet alleen met de steeds scherpere dualiteit der dingen geconfronteerd, maar ook nog eens met razendsnelle ontwikkelingen en onverwachte gebeurtenissen. Het wordt steeds chaotischer. We komen steeds vaker in situaties of periodes ‘waarin we het niet weten’. 

Het verblijven in situaties ‘waarin we het niet weten’ is een, misschien wel dè, essentiële kwaliteit van nieuw leiderschap. Het vergt de vaardigheid om juist IN de chaos te stappen en daarin net zo lang te verblijven tot je ziet welke eerste stap nodig is. Dat vraagt om stilte en kan alleen in het moment en vanuit het hart. Het denken, het ego kan dit niet. Het ego wil iets doen en wordt zeer onrustig als het doorheeft dat het niet onder controle is, dat de uitkomst niet voorspelbaar is, en dat het eigenlijk niet weet wat te doen. Het ego zal meer prioriteit geven aan het oplossen van de onrust en de onzekerheid dan aan een goede oplossing. ‘Beter een slecht besluit, dan geen besluit’.

Het hart is expert in het omgaan met tegenstrijdigheden. Het is immers de zetel van de wijsheidsgeest, het zielsbewustzijn. Het is de communicatiepoort tussen Doen en Zijn, De ‘Human’ en de ‘Being’, de vorm en het vormloze, de menselijkheid en het goddelijke. Het is de toegangspoort tot het hogere zelf, het weten. Met Presencing ben je afgestemd op dit bewustzijnsniveau en sta je dus open voor de informatie die het geeft.   

In Presence ben je in staat te verblijven in tegenstrijdigheden. Je gaat als het ware dwars door dit gebied. Het ego wil dit gebied vermijden en zoekt een achterdeur, een escape, een kortere en gemakkelijkere route.  Maar die is er niet… De problemen waar we voor staan zijn niet op te lossen via de korte route. We zoeken oplossingen waarin Wijsheid en Liefde hun plaats hebben, oplossingen die uiteindelijk gedragen worden door partijen die het absoluut niet met elkaar eens zijn, oplossingen die geen nieuwe en steeds grotere problemen creëren.

Hoe dit er precies uitziet weten we ook niet. We zien het als een mogelijkheid die elk mens en elke organisatie in zich heeft. The choice is yours! Feit is dat Prensencing pas sterk genoeg wordt als je de tegenstrijdigheden en krampen in jezelf voldoende hebt doorzien en doorvoeld. In dat proces leer je te verblijven in chaos en tegenstrijdigheden, zonder gebruik te maken van de achterdeur van het denken. Dit is de relatie tussen Verticale Ontwikkeling en een andere of zelfs ‘betere’ wereld

Wil je beter in staat zijn vanuit presencing om te gaan met de dingen die in deze tijd op je afkomen? Kijk kijk dan eens, via het menu, naar onze training Bewuster Leiderschap, een coachtraject of een van de verdiepingsdagen.