De zes gezichten van het ego; deel 3: Emotionele Reactiviteit

De kwaliteit van relatie hangt af van de aanwezigheid van aandacht en de afwezigheid van reactiviteit

Het ego werkt als een overlevingsmechanisme. Het zorgt ervoor dat we situaties vermijden of bestrijden die mogelijk pijnlijk of gevaarlijk zijn. Dit krijgt dan een hogere prioriteit dan het ‘algemeen belang’ en zorgt voor ‘ego-centrisch’ gedrag. We zijn dan niet in staat te doen wat nodig is, als het ego in de driver’s seat zit. Niet voor het algemeen belang, maar ook niet voor onszelf op de langere termijn. Als het ego echt getriggert wordt, is het meestal ineffectief. Het is gericht op korte termijn overleven. Als dit gebeurt in situaties waarin we willen kijken naar de lange termijn effecten van ons gedrag of waarin nuance belangrijk is, stelt het ego vaak verkeerde beslissingen voor. Dit mechanisme heeft dan ook een negatieve invloed op samenwerken en leiderschap. De Akademie voor Verticale Ontwikkeling zoekt continu naar wegen om professionals te helpen goed met hun ego om te gaan en deze negatieve impact weg te nemen. Het ego heeft vele gezichten, zeker ook positieve. In deze serie onderzoeken we de zes belangrijkste.

#3 Emotionele reactiviteit, weerstand, afhaken en aanvallen

 

Deze kant van het ego wordt vooral getriggerd door (vermeende) kritiek, conflicten, verschillen van mening, afwijzing, onverwachte veranderingen, onzekerheid. In het algemeen kun je zeggen dat het ego gerustgesteld wordt, door zaken die het als positief labelt. Het ego wil voorspelbaarheid, veiligheid, positiviteit en waardering. Als dat niet wordt geleverd, op wat voor manier dan ook komt het ego in het verweer. Het ego bouwt dan een verdedigingslinie, die er op talloze manieren uit kan zien. Boosheid, weerstand, aanvallen, verdedigen, terugtrekken, weggaan, angst, ondermijnen, beargumenteren, op het gevoel spelen, etc etc . Het zijn allemaal strategieën die het ego uit de kast kan trekken, om het vervelende gevoel als gevolg van emotionele reactiviteit weg te nemen.

Lees hier tot welke categorie jij behoort…

Hoe komt dit tot uiting in jouw organisatie?

Emotionele reactiviteit is elke dag aan de orde in organisaties. Bij elke onverwachte gebeurtenis, bij elk meningsverschil, bij elke vorm van feedback kan het opspelen. Het is dan ook van belang dat professionals hiervan op de hoogte zijn. Het speelt bij iedereen. Ook bij jou. En het heeft impact op samenwerken, je productiviteit en je energie niveau.

 

Onbewustheid is het probleem

Emotionele reactiviteit staat dus voor een automatische emotionele reactie op een situatie of persoon die als onvoorspelbaar, negatief of gevaarlijk wordt gelabeld. Op zich is die reactie niet verkeerd. Het probleem ontstaat, als je er onbewust in meegaat en ernaar handelt. Dan is het onbewuste stuk van het ego je de baas en ben je overgeleverd aan je emoties. De kans dat het ego de situatie overdrijft is levensgroot.

Hoe los je dit op?

Dit los je op door het beoefenen van emotionele veerkracht. Het is de bedoeling, dat je de emotie niet wegdrukt, maar dat je contact maakt met de emotie en er niet automatisch naar handelt. De emotie is dan niet meer de baas. Je ego informeert. Jij beslist zelf, of je ernaar handelt of niet en hoe je dat precies doet. Door het observeren en doorvoelen van je emotie, zonder er verder iets van te vinden wordt de intensiteit vanzelf minder. Je leert langzaam met steeds meer onzekerheid en ‘gevaar’ om te gaan. Uiteindelijk merk je dat de reactie van het ego steeds minder intens wordt. Het ego zal namelijk leren van ervaringen!!

Hoe ontwikkelt zich dat in de tijd?

Er vindt een shift plaats: eerst zie je het pas achteraf, daarna in het moment en uiteindelijk voel je de emotie al aankomen, voordat het tot handelen heeft geleid. Zo wordt je je ego steeds meer de baas, zonder je gevoel weg te duwen. Je ego blijft informerend aanwezig, zodat je wel op tijd wordt gewaarschuwd als er echt gevaar is. Je wordt op deze manier veel professioneler en volwassener in je reacties op gebeurtenissen.

Lees meer over ons aanbod

Bewuster Leiderschap
De leiderschapsreis waarin je diepgaand kennismaakt met Presence en ego overstijging. Je wordt geïntroduceerd in de basis van Verticale Ontwikkeling. Het legt een fundament voor je verdere ontwikkeling en groei in de komende jaren.    

Leiden vanuit Presence
Intervisie en verdieping via een korte training, die goed past in een drukke agenda, verspreid over het hele jaar. Voor mensen die Presence al hebben ervaren en dit een nog sterker onderdeel willen maken van hun bewustzijnsniveau in de dagelijkse praktijk. Combinatie van online en klassikaal. 

 Persoonlijke coaching is een effectieve en diepgaande manier om persoonlijke thema’s te onderzoeken. Het begint altijd met een vrijblijvend intake-gesprek. Je kunt hiervoor zowel Seline als mij benaderen. 

In-company workshops en teamontwikkeling
Deze worden afgestemd op het niveau van de deelnemers. Meer bewustzijn brengen in je organisatie vergt een specifieke aanpak waar een volgorde in zit. Het begint bij het herkennen van het ‘drama op de werkplek’ en de rol van ego hierin. Vandaaruit ontstaat vanzelf de vraag hoe dit kan worden voorkomen. Pas dan kan gewerkt worden aan ‘Inzicht in Conditionering‘, ‘De weg naarbinnen’ en ‘Presencing’. Je kunt contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek over deze volgorde, onze ervaringen en wat het brengt.  

We hopen je binnenkort te treffen bij een van onze bijeenkomsten.