Transformerend Leiderschap

De Transformerend Leider creëert een psychologische en fysieke omgeving, een sfeer, een werkruimte die noodzakelijke transformatie mogelijk maakt en stimuleert. Transformatie is een fundamentele verandering in denkprocessen en een verruiming van bewustzijn. Met name de schaduwkanten van de individuele en collectieve conditionering zorgen vaak voor krampachtige denkprocessen die vroeg of laat de groei van de medewerkers en de organisatie in de weg zullen staan. Het belemmert een duidelijk zicht op wat mogelijk en niet mogelijk is. Transformatie is dan ook nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en succesvol te blijven. Door schaduwkanten te belichten en meer vanuit het ruimere bewustzijn te acteren, creëren mensen en organisaties vanzelf minder problemen, zowel intern als extern, omdat wijsheid en mededogen de (universele) drijfveren worden.

Belemmeringen zitten vooral in het geconditioneerde bewustzijn. Een transformerend leider acteert vanuit het ruimere, ongeconditioneerde bewustzijn en kan dit kan blijven doen, ook als het spannend wordt. Een transformerend leider is dus minder vatbaar voor individuele en collectieve belemmeringen en weet daar effectiever bij te zijn.

De transformerende leider is in essentie niet diegene die ‘iets doet’ om transformatie in gang te zetten, maar veel meer de ‘drager van de transformerende kracht of energie en die in de organisatie, in een team of in een gesprek brengt.’. Hiermee wordt het uitgangspunt van de training Bewuster Leiderschap verder verdiept. Dit uitgangspunt was deze stelling: ‘het succes van verander- en leerprocessen in organisaties hangt af van de innerlijke gesteldheid van diegene die hierover de leiding heeft’. De Transformerend Leider wordt een instrument. De aanwezigheid werkt op zichzelf transformerend en zal de key-medewerkers in staat stellen de stappen te nemen die nu vaak niet mogelijk zijn: zelf fundamenteel veranderen.

De vraag is dus niet ‘Wat moet een Transformerend Leider doen?’ maar veel meer ‘ Hoe is een Transformerend Leider?’ of ‘Blijf ik trouw aan wie of wat ik in essentie ben?’. Als de leider antwoord vindt op deze vragen is hij in staat mensen en teams mee te nemen in de verticale ontwikkeling van organisaties: de shift naar de paradigma’s van de toekomst: werkelijke duurzaamheid en zorg voor de medewerkers, de wereld en de planeet. Acteren vanuit liefde voor alles en iedereen. Deze shift wordt steeds meer geëist door de omgeving en het sluit steeds beter aan bij wat mensen tegenwoordig echt beweegt.

Voor wie is deze traning?

Deze training  is voor alle professionals die Bewuster Leiderschap en Leiden vanuit Intuïtie hebben gevolgd.

Het programma;

De training bestaat uit 8 modules van een dag. Module 3 en 4 betreffen 2 aaneengesloten dagen. Ook kan het nodig zijn eerst een aantal coachsessies gedaan te hebben gericht op de egostructuur.

Dag 1: Openen en afstemmen op je purpose als transformerend leider

Dag 2: Holding space en in je lichaam zijn

Dag 3:  Versterk de transformerende kracht in je lichaam

Dag 4: Directheid, ga uit van wat er nu is

Dag 5: Neem volledige verantwoordelijkheid voor je ervaring; doorzie je projecties

Dag 6: Affiniteit en wanneer lukt dit niet

Dag 7: Wat betekent het om op deze manier te werken en te leven?

Dag 8: Handel voor het hoogste goed in elke situatie

In deze training wordt veel geoefend met de groep zodat je de impact meteen opmerkt.

Investering en data

De investering: €5.490

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met ons via info@verticaleontwikkeling.nl.