Inzicht in Conditionering voor teams

Elk mens is tot op zekere hoogte geconditioneerd door ervaringen en kennis. Dit zorgt voor automatische reacties op allerlei gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de manier waarop we reageren op de toon waarop iets gezegd wordt, hoe iemand eruitziet, de emotionele lading die in het gesprek zit, het onderwerp waar het over gaat. Eigenlijk alles wat je tegenkomt en waarneemt zal ook een interne reactie teweegbrengen in je systeem door de manier waarop je systeem is geconditioneerd. Het is een overlevingsmechanisme, dat is opgebouwd door ervaringen in het verleden. Het reageert vooral op omstandigheden. Het is de mentaal-emotionele kaart die aangeeft hoe je het meest succesvol kunt zijn, veilig kunt blijven, kunt krijgen wat je wil, hoe je wil zijn, hoe je wil dat anderen je zien, etc. Conditionering, je kunt het ook ego noemen, is dan ook een denk-voel gewoonte die je hebt aangeleerd. Het bestaat uit een bewust deel en een nog groter onbewust deel. 

De manier waarop je reageert wordt vaak bepaald door je conditionering. En dat is maar goed ook. De meeste van je (re)acties zijn waarschijnlijk oké. Het is sowieso interessant je conditionering te onderzoeken. Zo leer je jezelf kennen. Het wordt nog interessanter je eigen conditionering te onderzoeken op onderdelen waar de samenwerking beter kan.

Zelfonderzoek conditionering

Je conditionering onderzoeken betekent dat je naar binnen keert en goed oplet welke gedachten en emoties er zijn en invloed hebben. Dat is wellicht even wennen. In plaats van gericht te blijven op het probleem of het gespreksonderwerp of de anderen, ben je nu ook bezig met je eigen reacties. Als de teamleden deze reacties kunnen delen gaat er een wereld open. Dan ontstaat openheid en begrip. Ook leren de teamleden dat in elk mens het verleden actief is en dat reacties vaak worden ingegeven door het verleden. Het heeft dus ook geen zin reacties van anderen persoonlijk op te vatten! Er ontstaat dan ruimte voor het volwassen gesprek dat niet (alleen) vanuit conditionering wordt gevoerd, maar dat ook over de conditionering gaat. En dat laatste heeft een overstijgend effect. Het team komt er los van en is in staat zich anders te gaan verhouden tot elkaar. 

Aanpak:

  1. Bewustwording van eigen gedachten en emoties
  2. Langzaam wennen aan het bespreken hiervan en bijvoorbeeld het stellen van een eventuele hulpvraag. Hierbij bewaakt ieder de eigen grens en er wordt niks geforceerd.
  3. Bespreken van onderwerpen die relevant zijn voor het team waarin het bovenstaande wordt geïntegreerd. 
  4. Het overstijgend effect zorgt ervoor dat er steeds meer ruimte komt voor creativiteit, echt naar elkaar te luisteren en het introduceren van krachtige, intuïtieve methodes om met complexiteit en onzekerheid om te gaan. 

Training Inzicht in Conditionering voor teams:

Deze training bestaat uit 3 modules van een halve dag en 1 module van een hele dag:

Module 1
hele dag
Doorzie het drama op de werkvloer
Model van Verticale Ontwikkeling
Wat is conditionering?
De weg naar binnen.
Module 2
halve dag
Eigenschappen van het ego
De invloed van ego op de werkvloer en het team
Module 3
halve dag
Het onderzoeken van je innerlijke wereld.
(Zelf)onderzoek van de conditionering
Hoe laat je mentale modellen los?
Bespreken van belangrijke thema’s in het team, met aandacht voor de innerlijke reacties
Module 4
halve dag
Effecten van Samenwerking: thema’s als vertrouwen, omgaan met conflicten,
commitment, verantwoording, resultaatgerichtheid

Geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar info@verticaleontwikkeling.nu of neem op een andere manier contact op.