Nieuw Persoonlijk Leiderschap

Nieuw Persoonlijk Leiderschap

Juist in deze periode, die gekenmerkt wordt door toenemende chaos en instabiliteit, is er behoefte aan leiderschap. Nieuw leiderschap wel te verstaan. ‘De sterke man, die geen twijfel kent’ is niet meer geloofwaardig in deze tijd. Niemand kan overzien wat de toekomst gaat brengen. Het enige dat we weten en aanvoelen is dat het heftig is en nog heftiger wordt.

De toekomst is zo onzeker en we geven deze met z’n allen vorm. Vaak gebeurt dat vanuit een idee dat er een strijd gewonnen moet worden. Dat dingen snel moeten en er ‘anderen’ zijn die overtuigd of zelfs ‘gedwongen’ moeten worden. We gaan uit van macht en controle. Nieuw Persoonlijk Leiderschap is daar wanneer je je ontdoet van deze oude denkbeelden. We hebben geen behoefte aan ‘sterke leiders, die het allemaal weten of ontkennen’. We hebben leiders nodig die in staat zijn transities te leiden en te ondergaan. We hebben leiders nodig die in staat zijn zich te conformeren aan een hoger doel, zonder dat hun ego in de weg zit. Het idee dat ieder voor zijn eigen persoonlijke korte termijn belang strijdt is achterhaald. Terwijl zo’n beetje al onze bestuursstructuren hierop zijn gebaseerd. Het wordt steeds duidelijker dat het niet meer werkt.

Nieuw persoonlijk leiderschap krijgt een kans als tegenstrijdigheden (dualiteit) ten volle worden geïntegreerd, doorzien en doorvoeld, zonder daar meteen een standpunt over in te nemen. Dit is het innerlijke proces van het bewustzijn van de nieuwe leider.

Leiderschap zal dus sterk veranderen. Het goede nieuws is, dat we dit soort leiderschap al in ons dragen. Ieder van ons heeft toegang tot de vermogens die hierbij horen. Als je bereid bent je ego in de bijrijdersstoel te zetten, ga je doen wat nodig is. Het wordt tijd dat we stoppen met het grote ‘ik-project’. Het mooie is dat je daar juist authentieker en gelukkiger van wordt omdat je bezield bezig kunt zijn zonder continu in de ego-kramp te zitten. Deze kramp is vaak gebaseerd op angst. Leven vanuit Presencing is leven zonder angst. Omdat je vertrouwen hebt in dat wat je bezield.

De Akademie voor Verticale Ontwikkeling is je partner op deze ontdekkingsreis. Je gaat op zoek naar jouw interne compas en naar je purpose. Daarbij kom je ook diepe overtuigingen tegen die je tegenhouden vanuit je diepste autoriteit te leven en te werken. Door deze te onderzoeken en te ontspannen gaat de rem eraf…

Kenmerken van het nieuwe persoonlijk leiderschap zoals wij dat zien:

  • Masculiene en feminiene eigenschappen zijn in evenwicht: doelgerichtheid, daadkracht, wilskracht, doorzettingsvermogen, vertrouwen in het eigen kunnen en de ratio is in evenwicht met verbindend leiderschap dat gekenmerkt wordt door empathisch vermogen, ego ondergeschikt maken aan een hoger doel, luisteren, emotionele volwassenheid, intuïtie en samenwerking.
  • Door dit evenwicht kunnen we grote transities voor elkaar krijgen terwijl we toch bij elkaar blijven. Met name dat laatste dreigt in onze, nog te masculiene, cultuur mis te gaan.
  • Doordat je masculiene en feminiene eigenschappen in jezelf ontwikkelt en in evenwicht brengt, raak je eraan gewend richting te kiezen in deze wereld van schijnbare tegenstrijdigheden. En als je dit voor jezelf hebt opgelost, lukt het plotseling daarbuiten ook.
  • Doordat je jezelf volledig kunt zien en accepteren ga je ook liefdevoller met je omgeving om:
  • Je begrijpt de moeite die mensen hebben en je wijst dan ook niets af.
  • Je staat niet aan één kant. Je kiest geen partij, omdat er voor jou geen partijen zijn. Je doet het samen.
  • Je bent hierdoor in staat mensen te helpen hun weg te vinden in de chaos zonder dat je hoeft te weten wat de uitkomst gaat zijn.
  • Je bent in staat transformaties te leiden omdat je de complexiteit aankunt; koersvast, daadkrachtig en verbindend.
  • Je kunt dit omdat je los bent van de ego-klem en acteert vanuit een veel ruimer bewustzijn. Zonder angst en zonder het idee dat het om jou gaat.
  • Intuïtie, moed en kwetsbaarheid gaan hand in hand. Zonder terughoudendheid. Je gebruikt alles wat je als mens hebt meegekregen.

Geinteresseerd?

Neem dan eens contact op of lees verder over de training Bewuster Leiderschap.